Mulighedserklæring:  600,- kr.
Motorattest til bil/trailer/erhvervskørekort:  500,- kr.
Medicinpas:  200,- kr.
Konsultation ved vaccination uanset alder:  200,- kr.
Havrix/Epaxal (hepatitis A) voksne: .  350,- kr.
Havrix/Epaxal (hepatitis A) børn:  290,- kr.
Twinrix (hepatitis A + B) voksne: .  570,- kr.
Ambirix (hepatitis A + B) børn, gives 2 gange i alt  564,- kr.
Twinrix (hepatitis A + B) børn, gives 3 gange i alt  430,- kr.
Engerix (hepatitis B) voksne:  350,- kr.
Engerix (hepatitis B) børn:  305,- kr.
Japansk encephalitis:  980,- kr.
Meningokok A+C+Y+W: Minerix  610,- kr.
Meningokok A+C+Y+W: MenVeo  550,- kr.
Gul Feber:  358,- kr.
Polio  320,- kr.
MFR er egen betaling, hvis givet før 1 år eller efter 18 år (MFR*)  200,- kr.
TAKSTER:

En række lægelige ydelser er ikke omfattet af aftalen mellem praktiserende læger og sygesikringen. Dette er bl.a. diverse attester, kørekortattest, rådgivning og vaccination i forbindelse med udenlandsrejser etc. Pris for særlige attester kan variere afhængig af tidsforbrug, timepris 2000,- inkl. moms.

* En sygemelding, hedder nu en “Mulighedserklæring” (okt. 2009)

En mulighedserklæring opstartes af arbejdsgiver, som udfylder 1. del. 2. del udfyldes af lægen. Betales af arbejdsgiver.

* En motorattest (kørekort): 500 kr.

Husk at medbringe billede og en seddel med din styrke på evt. briller/kontaktlinser, hvis du har mere end 8+/-.

* Udenlandsvaccination:

• Konsultation: 200 kr. pr. gang, pr. person, uanset alder. Dette dækker planlægning, rådgivning og udfyldelse af vaccinationskort samt selve indgift af vaccination. Det er vores sygeplejerske Anne-Mette, som står for dette. Kontakt sekretæren pr. telefon med henblik på nærmere aftale.

Man kan ikke skrive til lægen via E-portalen, angående rejsevacciner.

*MFR, egen betaling som ovenfor anført, dog undtaget kvinder i den fødedygtige alder.

VIGTIGT at du husker at medbringe dit vaccinationskort, ellers koster det 100 kr. + moms, hvis vi skal genudfylde kortet. Har du en opfølgende tid kan du medbringe kortet, så det kan opdateres, uden ekstra omkostninger.

Ved rådgivning af rejsevacciner, uden efterfølgende vaccination hos os, opkræver vi et rådgivningsgebyr på 200,- kr.

• Derudover koster vaccinerne, se ovenfor, (forbehold for prisændring)

• Priserne for pneumokok og influenza vaccination varierer fra år til år.

• Observer at nogle af disse vacciner skal gives flere gange med et vist interval, dersom man ønsker langvarig effekt. Der udtages honorar ved hver vaccination.

Priseksempel ved vaccination med voksen Twinrix: 3 x 200:- + 3 x 420:- = 1860:-. (ved for eksempel DLVS i Aarhus koster tilsvarende 3 x 130:- + 3 x 650:- = 2340:-) Eksempel er fra december 2011.

Vi vaccinerer IKKE med medbragt vaccine, dog undtaget Gardasil (HPV) vaccine efter aftale.

Bemærk venligst at medlemmer af Danmark kan få op til 50% refusion af vaccineudgifterne mod forevisning af kvittering.