Lægevagten Region Midt.

Vagtlægen træffes uden for vores åbningstid på

telefon 70 11 31 31

Hér kan du få tips om, hvad du selv kan gøre ved akut sygdom:

http://www.regionmidtjylland.dk/Sundhed/Akut+sygdom