Børneundrsøgelser og vaccinationer

Børneundersøgelser

Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser. Fra 6 års-alderen foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen. Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns sundhed, at I tager imod tilbudet om forebyggende helbredsundersøgelser og at vaccinationsprogrammet følges.

Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger.

HUSK venligst at medbringe dit barns vaccinationskort til børneundersøgelse og vaccination.

Hvis det er glemt – kan kortet evt. medbringes til efterfølgende konsulation eller vi laver et print fra barnets vaccinationsjournal.

Tid til børneundersøgelse bedes bestilles i god tid.

Hvis du er usikker på dine børns vacciner, kan det ses på: www.fmk-online.dk med forældre/værges Nem-id.