Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger.

Obs: Hvis du skriver på vegne af en anden, fx dit barn, skal du oprette barnet og skrive i barnets login, da oplysningerne går direkte i journalen og dermed ellers ender i din egen journal. Man kan fint som forældre bruge den samme E-mail adresse og adgangskode, da den enkelte kontakt foregår via cpr.nr.

Tryk på menuen øverst til højre “Selvbetjening” og følg derefter vejledningen nedenfor

Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen.

Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er vigtigt at du udfylder e-mail feltet med en gyldig e-mail adresse, da vi bruger denne mail adresse til at sende et aktiveringslink og senere til at give dig besked, når der er svar på e-portalen fra din læge.

Når du har udfyldt brugeroprettelses skemaet, og har trykket på “opret mig”, modtager du kort efter en mail fra “noreply@besoeglaegen.dk”. Mailen sendes til den email-adresse du angav, da du oprettede dig som bruger.

Tryk på aktiverings-linket i mailen – et nyt vindue vil nu åbne sig og du vil her kunne se, at din bruger er vellykket aktiveret.
Du kan nu logge ind på e-portalen med dit brugernavn (CPR-nummer) samt dit PASSWORD (det du netop har oprettet, da du registrerede dig som bruger)