Der er ingen lægeklinikker i Odder, der udskriver recept på medicinsk cannabis.

Ved AKUT sygdom:

Er du blevet akut syg, opstået indenfor 48 timer, kan du ringe ind for rådgivning eller tidsbestilling.

Aftaler hos sygeplejersken kræver fortsat forudbestilling af tid.

Sygeplejersken fjerner sutur, gips, laver kontroller efter aftale med læge, måling af blodtryk, lungefunktionsundersøgelser, rutine celleskrab for livmoderhalskræft  m.m. Man kan også få tid hos sygeplejersken til: 3 måneders og årlig P-pille kontrol og lægeerklæring til kørekort, hvis man er ung og rask, og ikke får noget medicin.

Åben lab., mandag til torsdag mellem 8-10.30. Obs lukkedage i skolernes ferier og omkring jul og nytår.

Sygebesøg køres fortsat kun efter aftale med læge.

Vanedannende medicin.

Der er indført skærpede retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende og beroligende medicin.

Sovemedicin, beroligende medicin og andet vanedannende medicin som f.eks. stærk smertestillende medicin kan kun bestilles ved personlig konsultation i Lægeklinikken og kun til kortere tid ad gangen.

Receptfornyelse kan fremadrettet ikke ske via hjemmesiden jf. de skærpede retningslinjer.

Hensigten er såvel på kort sigt, som på lang sigt, at tidsbegrænse brugen af disse præparater, motivere til udtrapning og for at vi dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

På grund af corona restriktioner skal du indtil videre ringe til sekretær, og aftale telefonkonsultation med sygeplejerske. Der er mulighed for telefonkonsultation onsdage kl. 15.30-16.30 og torsdage kl. 8.00-9.00.

De nye retningslinjer betyder, at vi hos Lægeklinikken i Odder

  • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
  • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinjerne, også hvis denne er mangeårig.
  • Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor.
  • Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs. fremmøde i klinikken.
  • Vi foretager evaluering af behandlingen minimum x 1 årligt ved en årskontrol ved læge. Afhængighedsskabende medicin er:
  • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
  • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).
  • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).
  • Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale (herunder visse obstiperende midler, antiparkinson-midler, antihistaminer, præparater med virkning på centralnervesystemet og opioidholdige hostemidler).

Du har fortsat mulighed for at sende mail/forespørgsel til lægen, via E-portalen/selvbetjening på hjemmesiden og fornyelse af recepter.

Lægerne har ikke telefontid om morgenen, i stedet kan det arrangeres, efter henvendelse til sekretæren, at lægen ringer tilbage.

Ved akut opstået sygdom (som kræver hurtig lægekontakt), kontakt klinikken som vanligt mellem kl. 8-16, undtaget fredag mellem kl. 8-13.